โซเชียลมีเดีย Doctor Who และการเกิดขึ้นของพวกนอกรีต

ต้องขอบคุณความจริงที่ว่าคนที่มีใจเดียวกันอยู่ห่างออกไปเพียงแค่คลิกหรือค้นหาคำ สิ่งที่คิดไม่ถึงก็เกิดขึ้น – เกินบรรยายได้กลายเป็นที่ยอมรับไม่ได้เท่านั้น แต่ยังเก๋ไก๋อีกด้วย แต่มีเหตุผลที่ดีที่จะสงสัยในวัฒนธรรมนี้ด้วยความรัก ตามที่ Tom Chatfield อธิบาย การดูถูกของคนหนึ่งอาจกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของอีกคนหนึ่งได้ ในศาสนา ถ้อยคำเช่น เมธอดิสต์ มอร์มอน และเควกเกอร์ ปรากฏเป็นคำดูหมิ่นก่อนอื่น และต่อมาก็ถูกผู้เชื่อดูหมิ่นเหยียดหยาม ในการเมืองเรื่องเพศและเรื่องเพศ คำว่า “suffragette”, “queer” และ...